Działania badawcze

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów

Celem Biura Karier Collegium Masoviense jest prowadzenie stałych, cyklicznych badań losów zawodowych absolwentów Collegium Medicum. Powołując Biuro Karier CM, nawiązano do tradycji zachodnioeuropejskich szkół wyższych, które od lat obowiązkowo prowadzą badania losów zawodowych swoich absolwentów. Badania tego typu dostarczają użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, absolwentom oraz pracodawcom.

Każda edycja jest realizowana z wykorzystaniem e- platformy Collegium Masoviense. W badaniu każdego rocznika zastosowana jest metoda panelowa, dzięki której istnieje możliwość uchwycenia dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Ci sami członkowie danej populacji badawczej (rocznika absolwentów) są testowani dwukrotnie:

  • po sześciu miesiącach od daty ukończenia studiów,
  • po trzech oraz pięciu latach od daty ukończenia studiów
  • Badanie ma charakter pełny, ankieta jest wysyłana do każdego absolwenta danego rocznika, który wyraził zgodę na udział w badaniu. Projekt realizowany jest jako ilościowe badanie sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, w którym zindywidualizowany link do ankiety wypełnianej samodzielnie jest wysyłany w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych.

    Realizowany projekt jest jednym z komplementarnych elementów działania Uczelnianego Systemu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia.

    Gorąco zachęcamy do lektury raportów z badań.

    Ankieta