Działania doradcze i szkoleniowe

Program indywidualnego doradztwa zawodowego realizowany w Collegium Masoviense

 • Analiza potrzeb beneficjenta
 • Bilans kompetencji
 • Analiza predyspozycji
 • Diagnoza potencjału rozwojowego
 • Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości
 • Określanie kierunków rozwoju osobistego i zawodowego
 • Motywowanie beneficjenta do podejmowania działań prozatrudnieniowych
 • Indywidualny profil edukacyjno-zawodowy

Program grupowego doradztwa zawodowego realizowany w Collegium Masoviense

Prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi

Telefon: 730 111 040
email: doradztwo@cm.edu.pl
W ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej organizowane są porady grupowe o charakterze warsztatowym (np. w zakresie: poznania samego siebie, nabywania umiejętności podejmowania decyzji zawodowych związanych z wyborem zawodu, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, a także kształtowania umiejętności pozazawodowych – autoprezentacji, umiejętności poszukiwania pracy itp.) Porada grupowa to spotkanie doradcze w gronie kilku/kilkunastu osób, w atmosferze wsparcia, na wybrany temat.

Ze względu na charakter udzielanej przez doradców pomocy przyjęto zasadę wcześniejszego umawiania się na spotkanie informacyjne i porady grupowe: zainteresowana osoba może umówić się osobiście lub telefonicznie; może również zostać umówiona z doradcą zawodowym przez dziekanat (co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć).

Propozycje programów doradztwa grupowego

SZUKAM PRACY PRZEZ INTERNET

 • Internet jako źródło wiedzy o wolnych stanowiskach pracy.
 • Znajdowanie ofert pracy w Internecie.
 • Korzyści wynikające z ubiegania się o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Zasady ubiegania się o pracę za pośrednictwem Internetu
 • Praca w Internecie – szansa czy zagrożenia
 • Środki ostrożności
 • Przydatne strony internetowe
 • Wizerunek pracownika w Internecie

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH

 • Istota asertywności
 • Ochrona swoich praw
 • Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań
 • Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej lub asertywnej

KOBIETA NA RYNKU PRACY

 • Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
 • Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy
 • Pracująca przyszła mama
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy wczoraj, dziś i jutro ...
 • Poczucie własnej wartości
 • A może własna firma?

ZNACZENIE PRACY, MOTYWACJE DO PRACY…

 • Wartości płynące z podjęcia pracy
 • Czynniki mające wpływ na poszukiwanie pracy
 • Zasady utrzymania miejsca pracy
 • Jak pokonać stres

ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – CZYLI SKUTECZNA KOMUNIKACJA

 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja werbalna a niewerbalna
 • Aktywne słuchanie.
 • Zakłócenia w komunikacji.
 • „Jak powstaje plotka?”
 • Pierwsze wrażenie – sztuka prezentacji siebie
 • Dokumenty aplikacyjne jako element budowania wizerunku


Oferta programowa doradztwa zawodowego proponowana przez Collegium Masoviense - Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu dla studentów uczelni w roku akademickim 2020/2021

Oferta programowa doradztwa zawodowego proponowana przez Collegium Masoviense - Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu dla studentów uczelni w roku akademickim 2020/2022

Realizacja programu oferty w roku akademickim 2021/2022

Data i miejsce

Tematyka zajęć

Prowadzący

zajęcia

Zgłoszenia

18-23.10.2021.

godz.:
14.oo-19.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting


Chcę znaleźć pracę, ale jak to zrobić?

CEL: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

ADRESACI : Osoby bezrobotne i pracujące chcące zmienić pracę

Zajęcia warsztatowe dadzą odpowiedź na pytania jak? gdzie? kiedy?

 • jak przygotować się do
  poszukiwania pracy?
 • gdzie szukać ofert pracy?
 • kiedy jest najlepszy czas na szukanie pracy?

Warsztaty mają na celu pomoc w zaplanowaniu kolejnych etapów poszukiwania pracy - uczestnicy otrzymają wskazówki, dzięki którym szukanie pracy będzie bardziej efektywne. Wskazane również zostaną liczne serwisy rekrutacyjne oraz bazy ofert pracy, a także terminy najbliższych targów pracy.

Doradca zawodowy

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem spotkania

tel.: 730 111 040;

E-mail:
doradztwo@cm.edu.pl

13-17.12.2021.
godz.:
14.oo-19.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting

Dokumenty aplikacyjne:

CEL: Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

ADRESACI : Osoby bezrobotne i pracujące chcące zmienić pracę

Nieodłączny element przy poszukiwaniu pracy. Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się:

· co to jest Curriculum Vitae (CV) i jakie są jego rodzaje?

· co to jest list motywacyjny
i jaką rolę pełni w procesie
rekrutacji?

· jakie są inne rodzaje dokumentów aplikacyjnych?

· jakie są najczęściej popełniane błędy przy pisaniu CV i listu motywacyjnego

Na warsztatach uczestnicy nauczą się jak prawidłowo pisać CV i list motywacyjny. Jaki rodzaj sporządzania dokumentów wybrać, by oferta była atrakcyjna dla potencjalnego pracodawcy. Jak przygotować niezbędne dokumenty przed przystąpieniem do procesu rektutacji.

Doradca zawodowy

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem spotkania

tel.: 730 111 040;

E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

07-11.03.2022.
godz.:
14.oo-19.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting

Sukces na rozmowie
kwalifikacyjnej

CEL: Pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej

ADRESACI : Osoby bezrobotne i chcące zmienić pracę

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną budzi wielką radość, ale także obawę czy uda się na niej zaprezentować na tyle dobrze, by osiągnąć sukces. Nasze warsztaty pomogą w:

· określeniu celów rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji

· przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej „krok po kroku”

 • podkreśleniu swoich zalet,
  by zwrócić na siebie uwagę pracodawcy
 • radzeniu sobie z trudnymi pytaniami

i stresem na rozmowie kwalifikacyjnej

Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej, by przyniosła ona sukces, którym jest praca.

Doradca zawodowy

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem spotkania

tel.: 730 111 040;

E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

20-24.06.2022.
godz.:
14.oo-19.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting


Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł:

CEL: Pomoc w przygotowaniach do założenia własnej działalności

ADRESACI : Osoby bezrobotne i chcące zmienić pracę, które chciałyby założyć własną firmę


Program jest przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Program warsztatu obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe. Zakres tematyczny warsztatu:

 • planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem

· bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,

 • elementy biznes planu,

· analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,

 • formalności związane z rejestracją firmy
 • instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości

Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

Prawnik

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem spotkania

tel.: 730 111 040;

E-mail: doradztwo@cm.edu.pl


Oferta programowa szkoleń proponowanych przez Collegium Masoviense - Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu dla studentów w latach 2020/2022 w ramach dofinasowania z Funduszy Europejskich

Oferta programowa szkoleń proponowanych przez Collegium Masoviense - Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu dla studentów w latach 2021/2022 w ramach dofinasowania z Funduszy Europejskich

L.p.

Nazwa szkolenia

Wymiar

szkolenia

Ilość dostępnych miejsc

Proponowany program szkolenia

Data i miejsce

Informacje i zgłoszenia

1.

Metoda Hiszpańska Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

30 h

2

 • Historia metody w Polsce.

· Podłoże teoretyczne systemowe podejście zorientowane na rozwiązanie.

· Wykorzystanie narzędzi doradztwa zawodowego, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i coachingu do pracy z osobami bezrobotnymi.

 • Mechanizmy i typy oporu w relacjach poradniczych.

· Rola doradcy zawodowego w podejściu ukierunkowanym na zasoby klienta. Metoda działania: system ułatwiający wejście na rynek pracy.

· Proces doradczy przenikające się fazy:

 • indywidulany i grupowa.

· Ramowy rozkład programu i proponowany schemat przebiegu programu.

· Formułowanie celów i tworzenie spójnego projektu zawodowego. Problemy i cele zawodowe.

 • Fazy pracy grupowej.

· Elementy warsztatu z ramowy kwalifikacyjnej.

· Wdrożenie Metody Hiszpańskiej w pracy z różnymi grupami klientów.

10-14.02.2022.

godz.:
14.oo-20.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting

(spotkania 6. godzinne przez 5 dni)

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń

tel.: 730 111 040; E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

2.

Konstruowanie nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych

CV,LM, Europass CV

8 h

2

 • Życiorys zawodowy.
 • List Motywacyjny.
 • Europass CV.

· Aplikowanie o pracę drogą elektroniczną. 5. Najczęstsze błędy popełniane przy aplikowaniu.

14-15.06.2022.

godz.:
14.oo-20.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting

(spotkania 4. godzinne przez 2 dni)

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń

tel.: 730 111 040; E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

3.

Prowadzenie rozmowy doradczej

20 h

2

· Przygotowanie do rozmowy doradczej.

 • Rozmowa doradcza - etapy.

· Znaczenie informacji i ich interpretacji w procesie podjęcia decyzji zawodowej. 4. Doskonalenie warsztatu ćwiczenie rozmowy doradczej.

12-16.10.2022.

godz.:
14.oo-20.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting

(spotkania 4. godzinne przez 5 dni)

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń

tel.: 730 111 040; E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

4.

Praktyk THE 4-W Strategy

16 h

2

· Moduł I: Właściwa firma:- otworzy przed Tobą strategię wyboru najlepszej firmy i najlepszej pracy.

· Moduł II Właściwa osoba:- to umiejętności diagnozowania właściwej osoby.

· Moduł III Właściwa Oferta (Oferta NIE do Odrzucenia):- formuła tworzenia oferty. Moduł IV Właściwa Prezentacja:- Właściwa prezentacja to ostatni i kluczowy element THE 4-W Strategy.

07-10.11.2022.

godz.:
14.oo-20.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting

(spotkania 4. godzinne przez 4 dni)

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń

tel.: 730 111 040; E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

5.

Coaching kariery

- narzędzie wspomagające pracę doradcy zawodowego

16 h

2

· Wprowadzenie do job i career coachingu.

 • Coaching kariery jako proces.

· Postawa coacha w coaching kariery 4. Specyfika pracy w coachingu kariery.

 • Metody i narzędzia pracy w coachingu kariery.

· Praca coacha z wartościami i przekonaniami Klienta w procesie career coachingu - rola wartości w środowisku pracy.

 • Poczucie sensu życia a realizacja pracy zawodowej.

· Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, tematami w rozmowie z Klientem.

· Etyczne zagadnienia w pracy coachingowej.

12-15.12.2022.

godz.:
14.oo-20.oo

Webinarium na platformie ClicMeeting

(spotkania 4. godzinne przez 4 dni)

Ostateczny termin zgłoszenia 14 dni przed planowanym terminem spotkania tel.: 730 111 040; E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z024/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020