Działania doradcze i szkoleniowe

Program indywidualnego doradztwa zawodowego realizowany w Collegium Masoviense

 • Analiza potrzeb beneficjenta
 • Bilans kompetencji
 • Analiza predyspozycji
 • Diagnoza potencjału rozwojowego
 • Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości
 • Określanie kierunków rozwoju osobistego i zawodowego
 • Motywowanie beneficjenta do podejmowania działań prozatrudnieniowych
 • Indywidualny profil edukacyjno-zawodowy

Program grupowego doradztwa zawodowego realizowany w Collegium Masoviense

Prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi

Telefon: 730 111 040
email: doradztwo@cm.edu.pl
W ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej organizowane są porady grupowe o charakterze warsztatowym (np. w zakresie: poznania samego siebie, nabywania umiejętności podejmowania decyzji zawodowych związanych z wyborem zawodu, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, a także kształtowania umiejętności pozazawodowych – autoprezentacji, umiejętności poszukiwania pracy itp.) Porada grupowa to spotkanie doradcze w gronie kilku/kilkunastu osób, w atmosferze wsparcia, na wybrany temat.

Ze względu na charakter udzielanej przez doradców pomocy przyjęto zasadę wcześniejszego umawiania się na spotkanie informacyjne i porady grupowe: zainteresowana osoba może umówić się osobiście lub telefonicznie; może również zostać umówiona z doradcą zawodowym przez dziekanat (co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć).

Propozycje programów doradztwa grupowego

SZUKAM PRACY PRZEZ INTERNET

 • Internet jako źródło wiedzy o wolnych stanowiskach pracy.
 • Znajdowanie ofert pracy w Internecie.
 • Korzyści wynikające z ubiegania się o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Zasady ubiegania się o pracę za pośrednictwem Internetu
 • Praca w Internecie – szansa czy zagrożenia
 • Środki ostrożności
 • Przydatne strony internetowe
 • Wizerunek pracownika w Internecie

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH

 • Istota asertywności
 • Ochrona swoich praw
 • Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań
 • Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej lub asertywnej

KOBIETA NA RYNKU PRACY

 • Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
 • Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy
 • Pracująca przyszła mama
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy wczoraj, dziś i jutro ...
 • Poczucie własnej wartości
 • A może własna firma?

ZNACZENIE PRACY, MOTYWACJE DO PRACY…

 • Wartości płynące z podjęcia pracy
 • Czynniki mające wpływ na poszukiwanie pracy
 • Zasady utrzymania miejsca pracy
 • Jak pokonać stres

ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – CZYLI SKUTECZNA KOMUNIKACJA

 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja werbalna a niewerbalna
 • Aktywne słuchanie.
 • Zakłócenia w komunikacji.
 • „Jak powstaje plotka?”
 • Pierwsze wrażenie – sztuka prezentacji siebie
 • Dokumenty aplikacyjne jako element budowania wizerunku


Oferta programowa doradztwa zawodowego proponowana przez Collegium Masoviense-Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu dla studentów uczelni w roku akademickim 2014/2015 ( semestr letni)

Oferta programowa doradztwa zawodowego proponowana przez Collegium Masoviense -
Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu
dla studentów uczelni w roku akademickim 2015/2016

Realizacja programu oferty w roku akademickim 2015/2016

Data i miejsce

Tematyka zajęć

Prowadzący

zajęcia

Zgłoszenia

19-24.10.2015.

godz.:
14.oo-19.oo

Aula
uczelni


Chcę znaleźć pracę, ale jak to zrobić?

CEL: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

ADRESACI : Osoby bezrobotne i pracujące chcące zmienić pracę

Zajęcia warsztatowe dadzą odpowiedź na pytania jak? gdzie? kiedy?

 • jak przygotować się do
  poszukiwania pracy?
 • gdzie szukać ofert pracy?
 • kiedy jest najlepszy czas na szukanie pracy?

Warsztaty mają na celu pomoc w zaplanowaniu kolejnych etapów poszukiwania pracy - uczestnicy otrzymają wskazówki, dzięki którym szukanie pracy będzie bardziej efektywne. Wskazane również zostaną liczne serwisy rekrutacyjne oraz bazy ofert pracy, a także terminy najbliższych targów pracy.

Ewelina
Przybyłowska
Doradca zawodowy

tel.: 730 111 040;

E-mail:
doradztwo@cm.edu.pl

14-18.12.2015.
godz.:
14.oo-19.oo

Aula
uczelni

Dokumenty aplikacyjne:

CEL: Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

ADRESACI : Osoby bezrobotne i pracujące chcące zmienić pracę

Nieodłączny element przy poszukiwaniu pracy. Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się:

· co to jest Curriculum Vitae (CV) i jakie są jego rodzaje?

· co to jest list motywacyjny
i jaką rolę pełni w procesie
rekrutacji?

· jakie są inne rodzaje dokumentów aplikacyjnych?

· jakie są najczęściej popełniane błędy przy pisaniu CV i listu motywacyjnego

Na warsztatach uczestnicy nauczą się jak prawidłowo pisać CV i list motywacyjny. Jaki rodzaj sporządzania dokumentów wybrać, by oferta była atrakcyjna dla potencjalnego pracodawcy. Jak przygotować niezbędne dokumenty przed przystąpieniem do procesu rektutacji.

Ewelina
Przybyłowska
Doradca zawodowy

tel.: 730 111 040;

E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

14-18.03.2016.
godz.:
14.oo-19.oo

Aula
uczelni

Sukces na rozmowie
kwalifikacyjnej

CEL: Pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej

ADRESACI : Osoby bezrobotne i chcące zmienić pracę

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną budzi wielką radość, ale także obawę czy uda się na niej zaprezentować na tyle dobrze, by osiągnąć sukces. Nasze warsztaty pomogą w:

· określeniu celów rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji

· przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej „krok po kroku”

 • podkreśleniu swoich zalet,
  by zwrócić na siebie uwagę pracodawcy
 • radzeniu sobie z trudnymi pytaniami

i stresem na rozmowie kwalifikacyjnej

Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej, by przyniosła ona sukces, którym jest praca.

Ewelina
Przybyłowska
Doradca zawodowy

tel.: 730 111 040;

E-mail: doradztwo@cm.edu.pl

16-20.05.2016.
godz.:
14.oo-19.oo

Aula
uczelni


Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł:

CEL: Pomoc w przygotowaniach do założenia własnej działalności

ADRESACI : Osoby bezrobotne i chcące zmienić pracę, które chciałyby założyć własną firmę


Program jest przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Program warsztatu obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe. Zakres tematyczny warsztatu:

 • planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem

· bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,

 • elementy biznes planu,

· analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,

 • formalności związane z rejestracją firmy
 • instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości

Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

Prawnik

tel.: 730 111 040;

E-mail: doradztwo@cm.edu.pl