Działania informacyjne

Informacje o dostępnych ofertach pracy; możliwościach odbycia staży i praktyk w kraju i za granicą, bezpłatna dystrybucja katalogów i przewodników i ulotek dla poszukujących pracy studentów i absolwentów, udostępnianie literatury fachowej.


WZORY DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy (curicullum vitae) zawiera uporządkowane dane o kandydacie. Ma on wyróżniać się spośród innych CV – forma dokumentu powinna przyciągnąć uwagę i robić wrażenie pracy starannej, dokładnie przemyślanej, skierowanej do danego odbiorcy (konkretnego pracodawcy). Powinien eksponować cechy i umiejętności podane w ogłoszeniu oraz zawierać określone informacje: ukończone kursy, szkolenia, aktywność w organizacjach, udział w wolontariacie. W większości przypadków stosuje się życiorys w wersji chronologicznej.

Informacje, które powinny zostać zawarte w życiorysie zawodowym

W życiorysie zamieszcza się uporządkowane informacje przedstawione w formie bezosobowej i blokowej, które w zwięzły i przejrzysty sposób charakteryzują kandydata. Zawarte w życiorysie informacje można podzielić na następujące kategorie:

 • 1. Dane personalne – imię i nazwisko, adres zameldowania (zamieszkania), nr telefonu, e-mail.
 • 2. Wykształcenie – ukończone szkoły oraz te, w których nauka jest kontynuowana wymienione w kolejności chronologicznej (ale od ostatniej) z zaznaczeniem dat ich rozpoczęcia i zakończenia.
 • 3. Kursy i szkolenia – nazwa kursu/szkolenia, organizator, oraz nabyte uprawnienia.
 • 4. Doświadczenie zawodowe – wymienione również w odwrotnej kolejności niż chronologiczna z podaniem: miejsca, roku rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, nazwy firmy, działu, zajmowanego stanowiska.
 • 5. Umiejętności – twarde tj. znajomość języków obcych (trzeba podać jakie i w jakim stopniu), obsługa komputera, urządzeń biurowych, maszyn, prawo jazdy (kategoria, czas praktyki).Należy również wymienić umiejętności interpersonalne i społeczne.
 • 6. Inne doświadczenia – to pozazawodowa aktywność kandydata, która jest źródłem ciekawych i przydatnych w pracy doświadczeń.
 • 7. Zainteresowania – informacje o pasjach, sposobie spędzania wolnego czasu. Ważne, aby były prawdziwe i szczegółowe (jeżeli sport to jaki, jeżeli książka to ulubiony autor itd.)
 • 8. Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
RODZAJE ŻYCIORYSÓW
ŻYCIORYS W WERSJI CHRONOLOGICZNEJ

Jest najbardziej popularny. Doświadczenie zawodowe przedstawione jest w odwrotnej sekwencji czasu – od ostatniego miejsca pracy wstecz.

Uwypuklone są stanowiska i nazwy zakładów pracy a obowiązki i osiągnięcia dokładnie opisane.

Życiorys w tej formie jest czytelny, przejrzysty, pozwala na śledzenie przebiegu zatrudnienia oraz jego ciągłości.

ŻYCIORYS W WERSJI FUNKCJONALNEJ

Umożliwia przedstawienie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności kandydata wg głównych obszarów jego zainteresowań (daty mogą być jedynie uzupełnieniem).

Podkreśla się najważniejsze osiągnięcia i silne strony kandydata, które będą pomocne przy wykonywaniu pracy, o którą się stara. Nazwy stanowisk mają znaczenie drugorzędne, czasami są w ogóle pomijane. W tej wersji życiorysu należy pamiętać, że kandydat może przeceniać lub umniejszać swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności, zręcznie kamuflować luki w życiorysie.

ŻYCIORYS W WERSJI UKIERUNKOWANEJ

Jego cechą charakterystyczną jest to, że zawiera szczegółowe informacje dotyczące jedynie pewnej dziedziny doświadczeń zawodowych, pomijając przy tym pozostałe.

Kandydat przedstawia swoją ofertę mając na względzie jasny, ściśle sprecyzowany cel zawodowy. Wymienia w nim te zdolności, umiejętności, które świadczą o jego dopasowaniu do danego stanowiska oraz stanowią podbudowę osiągnięć, pozostających w ścisłym związku z celem zawodowym.

Posługiwanie się tą wersją życiorysu świadczy o strategicznym myśleniu kandydata o własnej karierze oraz o dobrej znajomości wymagań i charakteru stanowiska o jakie się ubiega.

ŻYCIORYS W WERSJI ALTERNATYWNEJ

Jest prezentacją umiejętności i oczekiwań kandydata w formie listu skierowanego do konkretnego pracodawcy

i składany zamiast CV. Kandydat określa dziedziny, które go interesują, stanowiska, na których chciałby pracować. Wersja ta zawiera na tyle pełny opis faktów z dotychczasowej kariery zawodowej kandydata, że zbędne staje się pisanie życiorysu w standardowej formie.

ŻYCIORYS W WERSJI TWÓRCZEJ

Różni się znacznie od zwyczajowo przyjętych form, w tym bowiem przypadku zasadą jest, że nie ma żadnych zasad, gdyż chodzi o zademonstrowanie indywidualnego podejścia kandydata. Nie jest to forma, którą mogą posługiwać się wszyscy – wskazana jest w aplikacjach na stanowiska wymagające szczególnego rodzaju kreatywności. Najczęściej takie życiorysy piszą literaci, dziennikarze, artyści, projektanci, specjaliści ds. public relations, specjaliści ds. mediów etc.

Przygotowując dokumenty aplikacyjne warto posługiwać się określeniami używanymi przez pracodawców.

Użyteczne czasowniki

Użyteczne przymiotniki

- dokonywać

- zarządzać

- analizować

- budować

- stać na czele

- obserwować

- organizować

- uczestniczyć

- określać, kwalifikować

- upoważniać

- naprawiać, odrestaurować

- sprzedawać

- rozszerzać rynek

- specjalizować

- dozorować, doglądać

- szkolić

- składać się

- polegać

- kontrolować

- koordynować

- tworzyć

- projektować

- udoskonalać

- kierować

- zakładać, wprowadzać

- ustalać

- rozszerzać, rozpowszechniać

- prowadzić, być przewodnikiem

- wykonywać

- zapoczątkować

- wtajemniczyć

- osiągnąć

- ekonomiczny

- skuteczny

- sprawny

- komunikatywny

- kompetentny

- zdolny, uzdolniony

- pewny, stanowczy

- osiągający dobre wyniki

- produktywny, wydajny

- biegły, sprawny

- pożyteczny, korzystny

- pomysłowy, zaradny

- stabilny, stały

- uwieńczony powodzeniem

- zwinny

- bystry

- wszechstronny

- bezkonfliktowy

- doświadczony

- posiadający praktykę

- konsekwentny

- kontrolowany

- ulepszony

- wyspecjalizowany

- doskonalony

- naprawiony

- oddany

- terminowy

- współpracujący, kooperujący

- solidny

- rzetelny

- szybko uczący się

Przykłady umiejętności

- potrafię doradzać ludziom

- organizować zespoły ludzi do pracy

- przygotowywać dane numeryczne

- sprawdzać zgodność

- prowadzić archiwum

- dawać korepetycje

- doskonale liczyć

- przygotowywać dokumentację

- koordynować pracę

- korespondować z klientami

- umiejętnie rozwiązywać konflikty

- wydawać dokumenty

- pomagać narzekającym klientom

- interpretować dane

- sporządzać protokoły

- operować przyrządami

- przekonywać innych

- planować porządek dzienny

- zdobywać pieniądze

- notować dane

- rejestrować

- prowadzić spotkania

- sprzedawać produkty

- obsługiwać klientów

- przygotowywać pokazy

- mówić do ludzi

- nadzorować personel

- uczyć

- zarządzać personelem

- motywować innych

Aktywność społeczna

Zainteresowania i hobby

- Komitet Rodzicielski

- PCK

- Samorząd lokalny

- Społeczna służba porządkowa

- Chór

- Drużyna sportowa

- Organizacja społeczna

- Zespół muzyczny

- Komitet osiedlowy

- Kursy dla dorosłych

- Prace społeczne – użytkowe

- Harcerstwo

- Przewodnictwo

- Klub młodzieżowy

- Klub wędkarski

- Kółko fotograficzne

- Zespół teatralny

- Klub brydżowy

- Stowarzyszenie

- Fundacja

- wspinaczka górska

- praca ochotnicza

- gra w piłkę nożną

- czytanie

- malowanie artystyczne

- hodowla zwierząt

- wędkarstwo

- żeglowanie

- kolekcjonowanie monet/znaczków

- majsterkowanie

- gotowanie

- elektronika

- szycie

- hodowanie tropikalnych rybek

- praca przy samochodzie

- gra na instrumentach muzycznych

- ogrodnictwo

- praca przy komputerze

- CB/radio amatorskie

- ćwiczenia gimnastyczne/aerobic

- wyrabianie win

- rozwiązywanie krzyżówek

- taniec

- astronomia

- obserwacja ptaków

- rzucanie lotkami

- praca w drewnie

- wyścigi samochodowe

- garncarstwo

- wytwarzanie mebli

- sklejanie modeli

- fotografia

- jazda na rowerze

Schemat życiorysu zawodowegoList motywacyjny

Główną rolą listu motywacyjnego jest wzbudzenie zainteresowania pracodawcy kandydatem i zachęcenie go do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Jest to możliwe dzięki wywołaniu wrażenia, że dzięki zatrudnieniu danej osoby firma może zyskać pożądanego pracownika. Napisanie dobrego listu motywacyjnego sprawia często znacznie większe problemy niż przygotowanie dobrego CV. Jednocześnie wiele osób nie przykłada się do napisania dobrego listu korzystając z gotowych listów motywacyjnych, których wzory można znaleźć w Internecie i podręcznikach. Zdecydowanie odradza się stosowanie takich praktyk, gdyż profesjonalista prowadzący rekrutację natychmiast rozpozna „gotowca”. List motywacyjny nie może być także powieleniem CV, lecz powinien rozbudować te elementy życiorysu, które są dla pracodawcy najbardziej istotne. Przede wszystkim należy wiarygodnie uargumentować powód, dla którego chce się pracować w danej firmie lub na danym stanowisku, podkreślić i rozbudować informacje o tych kwalifikacjach i umiejętnościach, które są odpowiedzią na ofertę.

Przy pisaniu listu motywacyjnego stosuje się wymienione na początku ogólne zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, a ponadto należy wziąć pod uwagę, że:

 • 1. przede wszystkim w liście motywacyjnym powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania: „Dlaczego staram się o pracę w tej właśnie firmie?” oraz „Dlaczego właśnie ja powinienem zostać w niej zatrudniony?”
 • 2. istotne jest imienne zaadresowanie listu z podaniem dokładnej i pełnej nazwy firmy, jej adresu oraz osoby odpowiedzialnej za rekrutację;
 • 3. w liście należy przekazać tylko te informacje o kwalifikacjach zawodowych, umiejętnościach i predyspozycjach, które są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy – nie można przedstawiać siebie jako osoby o wybitnych zdolnościach przywódczych, organizacyjnych etc. jeżeli nie ma to potwierdzenia w faktach, gdyż jest to mało przekonujące;
 • 4. list motywacyjny pisze się w pierwszej osobie, a całość powinna się zmieścić na jednej stronie A4;
 • 5. jeżeli list jest adresowany do firmy doradztwa personalnego, inaczej formułuje się wstępny akapit – należy go odpowiednio dostosować, określić cele zawodowe i oczekiwania wobec pracodawców, zaakcentować swoją przydatność pod kątem profilu zawodowego lub branży;
 • 6. nie należy zapomnieć o własnoręcznym podpisaniu się pod listem i dodaniu klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Treść listu motywacyjnego zależy od tego, czy stanowi on odpowiedź na ogłoszenie rekrutacyjne, czy też jest wysyłany do firmy, którą jest zainteresowany potencjalny kandydat, nawet jeśli nie wie, czy prowadzi ona w tej chwili nabór.

List motywacyjny – odpowiedź na ogłoszenie:

 • musi zawierać odniesienie do oferty: trzeba podać źródło informacji o naborze (np. tytuł i data wydania gazety, w której ukazało się ogłoszenie wraz z numerem referencyjnym ogłoszenia);

 • trzeba podkreślić spełnienie wymagań pracodawcy oraz wykazać, że posiada się poszukiwane przez niego kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje;

 • list powinien wskazywać, że jest się najlepszym kandydatem na to stanowisko.

List motywacyjny bez związku z ogłoszeniem:

 • należy wyjaśniać, dlaczego jest się zainteresowanym pracą w danej firmie;

 • powinno wskazać się stanowisko lub pracę, którą jest się zainteresowanym;

 • konieczne jest przedstawienie własnego doświadczenia, które w firmie może być przydatne oraz wykazanie własnych predyspozycji do wykonywania określonej pracy.

Informacje, które powinny zostać zawarte w liście motywacyjnym:
 • 1. Dane personalne – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
 • 2. Aktualna miejscowość i data – w prawym górnym rogu.
 • 3. Dokładna nazwa firmy i działu, do którego wysyłana jest aplikacja.
 • 4. Rozpoczęcie – wstęp zawarty w pierwszym akapicie informuje o tym, że chce się przedstawić kandydaturę na dane stanowisko (informacja w ofercie).
 • 5. Rozwinięcie – rozbudowane informacje z CV, które mają dowieść, że dana osoba w pełni odpowiada zawartej w ogłoszeniu charakterystyce kandydata, przedstawienie motywacji do pracy, rzetelna prezentacja kwalifikacji (popartych przykładami) – należy przede wszystkim skoncentrować się na tym, co można zaoferować przyszłemu pracodawcy.
 • 6. Zakończenie – zawarcie w jednym akapicie nadziei na zainteresowanie pracodawcy kandydaturą oraz wyrażenie gotowości szerszego zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • 7. Klauzula i podpis.
Schemat listu motywacyjnegoPrzykłady listu motywacyjnego