Misja Biura Karier Collegium Masoviense- Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

„Planowanie rozwoju zawodowego jest integralną częścią doświadczenia akademickiego każdego studenta naszej uczelni”

Działalność Biura Karier skierowana jest do studentów i absolwentów Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Chcemy sprawić, aby nasi absolwenci:


Prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi
telefon: 730 111 040
email: doradztwo@cm.edu.pl

  • byli przygotowani do poruszania się po rynku pracy

  • legitymowali się odpowiednim doświadczeniem,

  • potrafili określić swoje własne miejsce na konkurencyjnym rynku pracy.