Kosmetologia

INFORMACJE OGÓLNE

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: 6 semestrów

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Zasady rekrutacji: konkurs świadectw

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego. Praca licencjacka jest opracowaniem o charakterze zawodowym.

Praktyki zawodowe

Studenci Collegium Masoviense mają zagwarantowaną możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych w renomowanych gabinetach kosmetycznych/SPA/odnowy biologicznej naszego regionu.

  • • na pierwszym roku - w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej,
  • • na drugim roku - w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej.

O koncepcji kształcenia

Kształcenie obejmuje: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie szkoły wyższej.

Określenie obszaru wiedzy

Obszar wiedzy: Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Dziedziny nauki

Nauki medyczne