Kierunki studiów

Polożnictwo I stopnia

poloznictwo

Studnia położnicze I stopnia (w trybie dziennym /zaocznym/) trwające 6 semestrów.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 030 email: poloznictwo@cm.edu.pl

Polożnictwo II stopnia

poloznictwo

Studnia położnicze II stopnia (w trybie dziennym lub zaocznym) trwające 4 semestry.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 030 email: poloznictwo@cm.edu.pl

Polożnictwo pomostowe

poloznictwo

Studnia położnicze I stopnia (w trybie niestacjonarnym /weekendowym/) trwające 2 lub 3 semestry.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 030 email: poloznictwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo I stopnia

pielegniarstwo

Studnia pielęgniarskie I stopnia (w trybie dziennym /zaocznym/) trwające 7 semestrów.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 030 email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo II stopnia

pielegniarstwo

Studnia pielęgniarskie II stopnia (w trybie dziennym lub zaocznym) trwające 4 semestry.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 030 email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo pomostowe

pielegniarstwo

Studnia pielęgniarskie I stopnia (w trybie niestacjonarnym /weekendowym/) trwające 2 lub 3 semestry.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 030 email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Kosmetologia

pielegniarstwo

Studia I stopnia (w trybie dziennym i zaocznym) trwające 6 semestrów.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 020 email: kosmetologia@cm.edu.pl

Ratownictwo medyczne

pielegniarstwo

Studia I stopnia (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym /weekendowym/) trwające 6 semestrów.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 050 email: ratownictwo-medyczne@cm.edu.pl

Zdrowie Publiczne II stopnia

Zdrowie Publiczne II stopnia

Specjalność ratownictwo medyczne.
Studia II stopnia (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym /weekendowym/) trwające 4 semestry.Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 050
email: ratownictwo-medyczne@cm.edu.pl

Zdrowie Publiczne I stopnia

pielegniarstwo

Specjalność higiena stomatologiczna.
Studia I stopnia (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym /weekendowym/) trwające 6 semestrów.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 020 email: zdrowie-publiczne@cm.edu.pl

Zdrowie Publiczne II stopnia

zdrowie publiczne

Specjalność higiena stomatologiczna.
Studia II stopnia (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym /weekendowym/) trwające 4 semestry.Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: +48 730 111 020
email: zdrowie-publiczne@cm.edu.pl