Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Kontakt:

Adres:
ul. G. Narutowicza 35
96-300 Żyrardów
Telefon: (46) 855 47 09
Fax: (46) 855 46 64
email: komisja.bioetyczna@cm.edu.pl

Skład Komisji

  1. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański
  2. Prof. dr hab. med. Jan Rowiński
  3. Prof. dr hab. med. Lech Zimnoch
  4. Prof. dr hab. n. farm. Wojciech Piekoszewski
  5. Prof. dr hab. med. Bożena Pietrzak
  6. Dr med. Dariusz Krzemiński
  7. Dr med. Andrzej Kurowski
  8. Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
  9. Dr filozof. Elżbieta Glanc-Boteva
  10. Mgr prawa Anna Pitkowska
  11. Mgr pielęgniarstwa Bogumiła Piekarska

Prowadzenie przez pracowników Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu eksperymentów medycznych i badań naukowych, w których przedmiotem jest człowiek wymaga każdorazowo zgody Komisji Bioetycznej.

Komisja Bioetyczna - Uwagi odnośnie najczęstszych błędów formalnych popełnianych przy wypełnianiu wniosków

1. W przypadku badania ankietowego anonimowego, czyli takiego w którym ankiety są rozprowadzane i gromadzone z zachowaniem pełnej anonimowości (badacz nie wie kto pobrał ankietę i kto oddał ankietę) należy opisać szczegółowo metodykę rozprowadzania i zbierania ankiet. Przykładowo w sytuacji prowadzenia badania ankietowego pośród chorych leżących w oddziale szpitalnym: pacjenci będą informowani … (podczas obchodów, przez pielęgniarki przy czynnościach pielęgnacyjnych, przez badacza itp.) o możliwości wypełniania ankiet. Ankiety będą wyłożone w ogólnodostępnym miejscu w oddziale (np. przy dyżurce pielęgniarskiej itp.), skąd zainteresowani pacjenci będą mogli je pobrać. Po wypełnieniu ankiety będą gromadzone w przygotowanej urnie, znajdującej się w dostępnym miejscu.

2. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie dostępnym badaczowi znajdują się dane personalne osób badanych bądź dane umożliwiające identyfikację badanego np. nr historii choroby, adres itp. badanie nie może być traktowane jako anonimowe.

3. Nie można werbować do badań osób z wykorzystaniem zależności służbowej np. przełożony w pracy proponuje swoim podwładnym (zwłaszcza w przypadkach tzw. służb mundurowych) udział w badaniach przez niego prowadzonych; nauczyciel proponuje swoim uczniom/studentom udział w badaniach przez niego prowadzonych, itp. Dlatego też, celem uniknięcia podejrzenia wykorzystania zależności osoby badanej od badacza Komisja Bioetyczna Naszej Uczelni nie wyraża zgody na prowadzenie badań przez pracowników Uczelni z udziałem rekrutowanych do takich celów osób związanych z Collegium Masoviense tj. studentów lub pracowników Uczelni