Misja uczelni

Misja uczelni

„Misją Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo - rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem.”