Czarno na białym - Program Rozwojowy na rzecz poprawy jakości

kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej 2 507 953,67 zł.

„Czarno na białym. Program Rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense”

Nr umowy: POWR.05.05.00-00-0021/18-00

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez realizację Programu Rozwojowego Uczelni oraz Programu Rozwoju Absolwenta w okresie od 1.06.2019 r. do 30.06.2023 r..

Planowane efekty:

- zwiększenie zainteresowania studiami pielęgniarskimi

- wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo,

- osiągnięcie efektywności zatrudnienia w podmiotach leczniczych absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie powyżej 80%,

- podniesienie atrakcyjności kierunku pielęgniarstwo.

Kwota dofinansowania: 2 886 467,80 PLN, w tym 2 507 953,60 PLN ze środków UE

Wartość projektu: 2 975 740,00 PLN

Beneficjent: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu