Kształcimy najlepszych –

Zintegrowany Program Kształcenia Collegium Masoviense

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej 2 525 270,01 zł.

„Kształcimy najlepszych – Zintegrowany Program Kształcenia Collegium Masoviense”

Nr umowy: POWR.0.05.00-00-Z024/18-00

Cel projektu: stworzenie zintegrowanego programu uczelni Collegium Masoviense w okresie od 1.09.2019 r. do 30.11.2023 r..

Planowane efekty:

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej w prowadzenie programów kształcenia,

- podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,

- świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (Akademickie Biuro Karier) wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Akademickiego Biura Karier działającego przy Collegium Masoviense

- aktualizacja systemu do zarządzania Uczelnią

- podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych oraz prowadzenia dydaktyki w j. obcym,

- podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni.

Kwota dofinansowania: 2 525 270,01 PLN, w tym 2 194 121,21 PLN ze środków UE

Wartość projektu: 2 603 371,15 PLN

Okres realizacji projektu: od od 2019-09-01 do 2023-11-30

Beneficjent: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu