Symulacje medyczne nową metodą kształcenia w

Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej 2 021 919,69 zł.


„Symulacje medyczne nową metodą kształcenia w Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu”

Nr umowy: POWR.05.03.00-00-0006/19-00/263/2020/4702

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia w okresie od 01.04.2019 do 31.07.2023 r. poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

Planowane efekty:

• utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM);

• wprowadzenie metod symulacji medycznej oraz uruchomienie kształcenia obowiązkowego w MCSM w toku studiów na wszystkich rocznikach kierunku pielęgniarstwo z zapewnieniem realizacji min. 5% godzin kształcenia praktycznego z użyciem technik symulacji medycznej;

• wzrost kompetencji wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek/pielęgniarzy poprzez wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej;

• wdrożenie programu rozwojowego uczelni, będzie miało wpływ na poprawę jakości systemu kształcenia pielęgniarek i położnych, poprzez wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kompetencji praktycznych studentów.

Kwota dofinansowania: 2 399 050,42 PLN, w tym 2 021 919,69 PLN ze środków UE

Wartość projektu: 2 399 050,42 PLN

Beneficjent: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu