Projekty ze środków Unii Europejskiej realizowane w Collegium Masoviense

Collegium Masoviense realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

"Kształcimy najlepszych - Zintegrowany Program Kształcenia Collegium Masoviense"

oraz

Czarno na białym - Program Rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense

Kształcimy najlepszych -

Zintegrowany Program Kształcenia Collegium Masoviense

Czarno na białym - Program Rozwojowy na rzecz poprawy jakości

kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense