Rekrutacja online

Informujemy, że rejestracja on-line na wszystkie kierunki
na rok akademicki 2018/2019
została uruchomiona.

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji kandydatów na studentów.

Przystąpienie do procesu rekrutacji elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)

! UWAGA !

  • Po kliknięciu w przycisk Rekrutacja online zostaniesz przekierowany do wirtualnego systemu rekrutacji Collegium Masoviense.
  • Pierwszą czynnością jaką musisz wykonać to utworzenie konta, czyli wybranie dla siebie loginu, hasła oraz kierunku na którym chcesz studiować.
  • Prosimy o utworzenie loginu według wzoru: Jan Kowalski = jkowalski.
  • Po utworzeniu konta, uzupełnij wszelkie dane potrzebne w systemie. Formularze dopełnienia znajdują się pod linkami w menu po lewej stronie pod nagłówkiem "Rekrutacja".
  • Zachowaj login i hasło. Od tego momentu komunikacja pomiędzy kandydatem na studia a Uczelnią odbywać się będzie za pośrednictwem sytemu w którym się rejestrowałeś. Pamiętaj o sprawdzaniu wiadomości w tym systemie !
  • Następnie wypełnij dodatkową ankietę znajdującą się pod linkiem pod nagłówkiem "Ankiety" w tym samym menu. Dane te mają na celu usprawnienie procesu dydaktycznego.
  • Prosimy o poprawne wypełnienie wszystkich pól, używając dużych i małych liter oraz polskich znaków!