Rekrutacja online

Informujemy, że rejestracja on-line na wszystkie kierunki
na rok akademicki 2023/2024
została uruchomiona.

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji kandydatów na studentów.

Przystąpienie do procesu rekrutacji elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U.2018 poz. 1000.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, kandydat na studia zapoznaje się z wysokością i rodzajem opłat związanych z pobieraniem nauki.

! UWAGA !

  • Po kliknięciu w przycisk Rekrutacja online zostaniesz przekierowany do wirtualnego systemu rekrutacji Collegium Masoviense.
  • Wybierz przycisk "REJESTRACJA".
  • Pierwszą czynnością jaką musisz wykonać to utworzenie konta, czyli wybranie dla siebie loginu, hasła oraz kierunku na którym chcesz studiować.
  • Prosimy o utworzenie loginu według wzoru: Jan Kowalski = jkowalski.
  • Po utworzeniu konta, uzupełnij wszelkie dane potrzebne w systemie.
  • Zachowaj login i hasło. Od tego momentu komunikacja pomiędzy kandydatem na studia a Uczelnią odbywać się będzie za pośrednictwem sytemu w którym się rejestrowałeś. Pamiętaj o sprawdzaniu wiadomości w tym systemie !
  • Prosimy o poprawne wypełnienie wszystkich pól, używając dużych i małych liter oraz polskich znaków!