Terminy

Obowiązujące terminy przy rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (maturalne). Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o przyjęcie pod koniec czerwca, tj. po dniu otrzymania świadectwa dojrzałości.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalności, jednak nie później niż do:

  • 30 września - rekrutacja na semestr zimowy za wyjątkiem roku akademickiego 2020/2021 - rekrutacja przedłużona do 31 października 2020 r.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.