Zasady przyjęć na studia

I Etap – Rejestracja

 1. Rejestracja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej;
 2. Zanim się zalogujesz, przygotuj dokumenty:
  • a. dowód osobisty;
  • b. świadectwo dojrzałości (jeśli już je masz);
  • c. książeczkę wojskową;
  • d. dyplomy ukończenia innych studiów.
 3. Zaloguj się, zapisz w bezpiecznym miejscu swój login i hasło - będziesz ich jeszcze potrzebować.
 4. Skrupulatnie wpisz wszystkie swoje dane w poszczególne moduły.
 5. Proszę, używaj polskich znaków, używaj małych i dużych liter, nie pisz z włączonym Caps Lock’iem i uzupełnij wszystkie zakładki.
 6. Jeśli masz problemy z logowaniem obejrzyj film instruktażowy lub skontaktuj się z Dziekanatem Uczelni. Jeśli korzystasz z telefonu – wykaż się cierpliwością nie jesteś jedyną osobą, która do nas dzwoni.

II Etap – Przygotowanie dokumentów

 1. Loguj się do wirtualnego Dziekanatu codziennie i sprawdzaj przesłane do Ciebie wiadomości.
 2. Pytaj o wszystko co jest dla Ciebie niejasne – wszyscy w Dziekanacie są po to żeby Ci pomóc.
 3. Otrzymasz dokładne informacje o tym jakie dokumenty powinieneś przywieźć na Uczelnię i jakie badania zrobić, gdzie za niewielką odpłatnością skorzystać z usług lekarza medycyny pracy z którym współpracuje Uczelnia ( w przeprowadzeniu badań lekarskich może Ci pomóc Uczelnia ! ).
 4. Dostaniesz wiadomość do kiedy musisz złożyć dokumenty, jeśli nie jesteś w stanie z jakiegoś powodu przyjechać na Uczelnię w wyznaczonym terminie, proszę zawiadom o tym Dziekanat i poproś o zmianę terminu w przeciwnym wypadku Twój profil zostanie usunięty z systemu.
 5. Jeśli na etapie pierwszym, nie wpisałeś wszystkich niezbędnych danych, to teraz zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz w określonym terminie, Twój profil zostanie usunięty z systemu.

III Etap Dostarczenie dokumentów

 1. Dziekanat umawia się z Tobą na termin dostarczenia dokumentów, jeśli chcesz, możesz umówić się na określoną godzinę, żebyś nie tracił czasu na czekanie w kolejce.

  Musisz przywieść komplet dokumentów. Jeśli nie zgromadziłeś wszystkich dokumentów to poczekaj z ich dostarczeniem, aż będziesz miał cały zestaw.

 2. Jeśli jesteś kandydatem na studia pierwszego stopnia ( licencjackie) to musisz dostarczyć:
  • a) podanie wydrukowane z wirtualnego dziekanatu DVI;
  • b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, jeśli jesteś kandydatem ze „starą maturą” dostarczasz świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej,
  • c) 4 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • d) dowód opłaty rekrutacyjnej,
  • e) dowód osobisty,
  • f) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • g) aktualne szczepienia WZW.
 3. Jeśli starasz się o przyjęcie na studia Pielęgniarskie tzw. pomostowe musisz dodatkowo dostarczyć :
  • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu.
 4. Jeśli jesteś kandydatem na studia drugiego stopnia (magisterskie) to dodatkowo dostarczasz :
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów,
  • suplement do dyplomu,
  • absolwenci innych uczelni, którzy chcą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów muszą dostarczyć zaświadczenie o średniej uzyskanej na ostatnim roku studiów i złożyć wniosek stypendialny.

IV Etap – Oczekiwanie na decyzję o przyjęciu

 1. Zawiadomienie o przyjęciu na studia Uczelnia wysyła pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W liście znajdziesz dalsze informacje na temat umowy edukacyjnej oraz obowiązujących opłat.
 2. Zawiadomienia wysyłane są pocztą do 15 września, po tym terminie student zgłasza się osobiście aby odebrać decyzję, wydaną w jego sprawie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.