Zasady przyjęć na studia

I Etap – Rejestracja

 1. Rejestracja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej;
 2. Zanim się zalogujesz, przygotuj dokumenty:
  • a. dowód osobisty;
  • b. świadectwo dojrzałości (jeśli już je masz);
  • c. dyplomy ukończenia innych studiów.
 3. Zaloguj się, zapisz w bezpiecznym miejscu swój login i hasło - będziesz ich jeszcze potrzebować.
 4. Zapoznaj się z harmonogramem opłat obowiązującym w trakcie trwania studiów.
 5. Skrupulatnie wpisz wszystkie swoje dane w poszczególne moduły.
 6. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne. Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego: Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji en face, z widocznymi uszami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 500x625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 2MB.
 7. Proszę, używaj polskich znaków, używaj małych i dużych liter, nie pisz z włączonym Caps Lock’iem i uzupełnij wszystkie zakładki.
 8. Jeśli masz problemy z logowaniem obejrzyj film instruktażowy lub skontaktuj się z Dziekanatem Uczelni. Jeśli korzystasz z telefonu – wykaż się cierpliwością nie jesteś jedyną osobą, która do nas dzwoni.

II Etap – Przygotowanie dokumentów

 1. Loguj się do wirtualnego Dziekanatu codziennie i sprawdzaj przesłane do Ciebie wiadomości.
 2. Pytaj o wszystko co jest dla Ciebie niejasne – wszyscy w Dziekanacie są po to żeby Ci pomóc.
 3. Otrzymasz dokładne informacje o tym jakie dokumenty powinieneś przywieźć na Uczelnię i jakie badania zrobić.
 4. Na swoje osobiste konto w wirtualnym Dziekanacie dostaniesz wiadomość zwrotną do kiedy musisz złożyć dokumenty. Jeśli nie jesteś w stanie z jakiegoś powodu przyjechać na Uczelnię w wyznaczonym terminie, proszę zawiadom o tym Dziekanat i poproś o zmianę terminu w przeciwnym wypadku Twój profil zostanie usunięty z systemu.
 5. Jeśli na etapie pierwszym, nie wpisałeś wszystkich niezbędnych danych, to teraz zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz w określonym terminie, Twój profil zostanie usunięty z systemu.

III Etap Dostarczenie dokumentów

 1. Przed przyjazdem do Dziekanatu sprawdź na stronie internetowej Uczelni dni i godziny przyjęć interesantów (Zakładka „Kontakt” → Dziekanat). Musisz przywieźć komplet dokumentów. Jeśli nie zgromadziłeś wszystkich dokumentów to poczekaj z ich dostarczeniem, aż będziesz miał cały zestaw.
 2. Jeśli jesteś kandydatem na studia pierwszego stopnia (licencjackie) to musisz dostarczyć:
  • a) podanie wydrukowane z Wirtualnego Dziekanatu DVI;
  • b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, jeśli jesteś kandydatem ze „starą maturą” dostarczasz świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej,
  • c) 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • d) dowód opłaty rekrutacyjnej,
  • e) dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości oraz poprawności danych zawartych w podaniu,
  • f) kserokopię książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, z wynikami badania na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (oryginał do wglądu),
  • g) kserokopię aktualnego szczepienia WZW (oryginał do wglądu),
  • h) aktualne orzeczenie lekarskie Lekarza Medycyny Pracy, o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku.
 3. Jeśli jesteś kandydatem na studia drugiego stopnia (magisterskie) to dodatkowo dostarczasz :
  • * kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
  • * absolwenci innych uczelni, którzy chcą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów muszą dostarczyć zaświadczenie o średniej uzyskanej na ostatnim roku studiów i złożyć wniosek stypendialny.

IV Etap – Oczekiwanie na decyzję o przyjęciu

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Informację o wpisaniu na listę studentów Uczelnia wysyła na osobiste konto kandydata za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.
 2. Zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów student odbiera osobiście w Dziekanacie Uczelni, najpóźniej w dniu podpisania umowy edukacyjnej. Umowę edukacyjną należy podpisać przez rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.