Rekrutacja 2018/2019


Informujemy, że rejestracja on-line na wszystkie kierunki na rok akademicki 2019/2020 została uruchomiona.

Uważasz się za kreatywną osobę?

Chcesz zdobyć ciekawy zawód?

Chcesz zapracować na swoją przyszłość?

Studiuj u Nas! Poznasz wielu ciekawych, wartościowych i pomysłowych ludzi.



Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Aby zostać wpisanym na listę studentów należy pomyślnie przejść przez proces rekrutacji tj. złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet odpowiednich dokumentów oraz dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Informację o wpisaniu na listę studentów student otrzymuje za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.