Co z czasem wolnym?

Uczelnia udostępnia basen...

...a także sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych..