Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Terminy zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku . Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy : od 1 października 2022 roku do 24 lutego 2023 roku
 • Letni : od 25 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października do 22 grudnia 2022 roku
 • od 3 stycznia do 29 stycznia 2023 roku
 • od 25 lutego do 5 kwietnia 2023 roku
 • od 12 kwietnia do 16 czerwca 2023 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia do 11 lutego 2023 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 18 do 24 lutego 2023 roku
 • Letnia: od 17 do 30 czerwca 2023 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 do 15 września 2023 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2022 roku do 2 stycznia 2023 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 do 17 lutego 2023roku
 • Przerwa świąteczna: od 6 do 11 kwietnia 2023 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 1 lipca do 30 września 2023 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2023 roku

Uwagi

Rektor może w uzasadnionej sytuacji zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Z ważnych powodów związanych z działalnością Uczelni – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.