Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

1 października do 21 lutego – semestr zimowy

1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru zimowego*
23 grudnia do 3 stycznia – wakacje zimowe (ferie świąteczne)
28 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa **
12 lutego do 21 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa **
22 lutego do 28 lutego – przerwa międzysemestralna

1 marca do 30 września – semestr letni

1 marca do 16 czerwca – zajęcia semestru letniego
1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie
1 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* organizacja zajęć uzależniona od istniejących rekomendacji epidemiologicznego, planowane nauczanie hybrydowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

** organizacja sesji uzależniona od istniejących rekomendacji epidemiologicznego

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 6 stycznia 2021 r., 1 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r.

Okres od 16 do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.