Organizacja roku akademickiego

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku. Dzieli się na dwa semestry:

ZIMOWY: od 1 października 2017 roku do 28 stycznia 2018 roku

LETNI: od 26 lutego 2017 roku do 30 września 2018 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

• od 1 października 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku

• od 4 stycznia 2018 roku do 28 stycznia 2018 roku

• od 26 lutego 2018 roku do 24 czerwca 2018 roku

Sesje egzaminacyjne

• Zimowa: od 1 lutego 2018 roku do 11 lutego 2018 roku

• Zimowa poprawkowa: od 12 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku

• Letnia: od 25 czerwca 2018 roku do 15 lipca 2018 roku

• Letnia poprawkowa: od 1 września 2018 roku do 23 września 2018 roku

Dni wolne od zajęć

• Przerwa świąteczna: od 21 grudnia 2017 roku do 3 stycznia 2018 roku

• Przerwa świąteczna: od 27 marca 2018 roku do 4 kwietnia 2018 roku

• Przerwa wakacyjna: od 16 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.