Organizacja roku akademickiego

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku. Dzieli się na dwa semestry:

ZIMOWY: od 1 października 2018 roku do 03 lutego 2019 roku

LETNI: od 25 luty 2019 roku do 30 września 2019 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

• od 1 października 2018 roku do 20 grudnia 2018 roku

• od 4 stycznia 2019 roku do 3 luty 2019 roku

• od 25 luty 2019 roku do 23 czerwca 2019 roku

Sesje egzaminacyjne

• Zimowa: od 4 luty 2019 roku do 17 lutego 2019 roku

• Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku

• Letnia: od 24 czerwca 2019 roku do 14 lipca 2019 roku

• Letnia poprawkowa: od 1 września 2019 roku do 22 września 2019 roku

Dni wolne od zajęć

• Przerwa świąteczna: od 21 grudnia 2018 roku do 3 stycznia 2019 roku

• Przerwa świąteczna: od 18 kwiecień 2019 roku do 24 kwietnia 2019 roku

• Przerwa wakacyjna: od 15 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.