Samorząd studencki

Skład Zarządu Samorządu Studenckiego

Magdalena Dawidziuk – przewodnicząca
Bartłomiej Kowalski – v-ce
Beata Lichtblau – sekretarz
Grzegorz Karbaszewicz – członek
Anna Misakowska – członek
adres e-mail: samorzad.studencki.cm@wp.pl

Dyżury Zarządu Samorządu Studenckiego w semestrze zimowym 2017/2018

Pok. Nauczycielski nr 9
Dawidziuk M. : 26.11.17; 09.12.17; 14.01.18 godz. 12.00 – 13.00
Kowalski B. : 26.11.17; 09.12.17; 14.01.18 godz. 12.00 – 13.00
Lichtblau B. : 26.11.18 godz. 13.00 – 14.00; 10.12.17; 21.01.18 godz. 12.00 – 13.00
Karbaszewicz G. : 25.11.17; 09.12.17; 14.01.18 godz. 12.00 – 13.00
Misakowska A. : 26.12.17; 09.12.17; 14.01.18 godz. 12.00 – 13.00

Skład Komisji Stypendialnych

Beata Lichtblau
Krzysztof Ciborowski
Grzegorz Karbaszewicz

Anna Misakowska
Katarzyna Boczkowska
Bartłomiej Kowalski