Samorząd studencki

Zarząd Samorządu Studenckiego CM 2019 -2021

Przewodnicząca – Sylwia Supeł
V-ce – Karol Nowakowski
Sekretarz – Diana Kindla
Członek – Jolanta Góralska
Członek – Katarzyna Kirschenstein

Dyżury Zarządu

Pokój nauczycielski nr 9
Godziny 12.00 – 13.00
Sylwia Supeł – pierwsza sobota każdego miesiąca
Karol Nowakowski –druga sobota każdego miesiąca
Diana Kindla - trzecia sobota każdego miesiąca
Jolanta Góralska – czwarta sobota każdego miesiąca
Katarzyna Kirschenstein – co druga niedziela każdego miesiąca

Skład Komisji Stypendialnych

Kierzkowska Justyna
Supeł Sylwia
Strelczuk Anna
Tomiak Grażyna
Piszczek Piotr
Dwórska Katarzyna
Karbaszewicz Grzegorz
Bartosiewicz Katarzyna