Samorząd studencki

Skład Zarządu Samorządu Studenckiego

Magdalena Dawidziuk – przewodnicząca
Bartłomiej Kowalski – v-ce
Beata Lichtblau – sekretarz
Grzegorz Karbaszewicz – członek
Anna Misakowska – członek
adres e-mail: samorzad.studencki.cm@wp.pl

Dyżury Zarządu Samorządu Studenckiego w semestrze zimowym 2018/2019

Pok. Nauczycielski nr 9
Godziny 12.00 – 13.00
Dawidziuk M.: 07.11.18; 28.11.18; 09.01.19
Kowalski B.: 10.11.18; 02.12.18; 19.01.19
Lichtblau B.: 24.11.18; 02.12.18; 19.01.19
Karbaszewicz G.: 18.11.18; 08.12.18; 26.01.19
Misakowska A.: 24.11.18; 02.12.18; 19.01.19

Skład Komisji Stypendialnych

Beata Lichtblau
Grzegorz Karbaszewicz
Urszula Małolepsza
Anna Misakowska
Magdalena Dawidziuk
Bartłomiej Kowalski