Сестринська справа II рівня

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Тип навчання: вище професійне

Профіль навчання: практичний

Кваліфікаційний рівень: магістр сестринської справи

Тривалість навчання: 4 семестри

Мова навчання: : навчання проводиться лише польською мовою

Форма навчання: стаціонарна (ЗАОЧНА)

Принцип відбору абітурієнтів: конкурс атестатів

Можливості подальшого навчання: післядипломна освіта, навчання в аспірантурі

Вимоги до завершення навчання

Умовою завершення навчання є складання усіх іспитів та заліків передбачених навчальним планом а також, подання магістерської роботи і позитивна оцінка на магістерському іспиті.

Виробнича практика

Студентам Collegium Masoviense мають можливість проходження передбачених навчальною програмою виробничих практик і практичних занять в престижних медичних установах регіону.

У відповідності до вимог стандартів для напрямку Сестринська справа. Терміни виробничої практики, узгоджені з навчальним планом. Керівництво практикою здійснює викладач, який є керівником виробничої практики.

Концепція освіти і кваліфікації випускників

Метою навчання на напрямку Сестринська справа є підготовка компетентного працівника, що володіє детальними знаннями і професійною підготовкою у галузі сестринської справи.

Диплом магістра Сестринської справи отримує випускник другого рівня навчання напрямку сестринська справа, який

1) володіє експертними знанями у галузі сестринської справи та інших медичних наук

2) володіє наступними вміннями:

a) вирішувати професійні завдання, зокрема пов’зані із прийняттям рішень у складних ситуаціях, пов’язаних із специфікою професійних завдань і умов їх реалізації.

b) Визначати стандарти професійного догляду за пацієнтами різного віку і різного стану здоров’я і впроваджувати їх у професійну практику

c) проводити наукові дослідження у галузі спеціалізації а також поширювати їх результати з метою розвитку професії, знань і медсестринської практики, підвищення якості послуг а також провадити обмін інформації

d) організовувати і контролювати догляд за хворими, з врахуванням прийнятих теорій і концепцій догляду,

e) організовувати працю підлеглих і власну відповідно до чинного законодавства, захищаючи інтереси пацієнтів, працівників і організації.

f) використовувати законодавство у професійній діяльності і застосовувати їх на практиці в управлінні організацією, її частиною або колективом працівників (медсестер і акушерок).

g) Опрацьовувати принципи кадрової політики а також плану прийому на роботу працівників відповідно до стратегії і потреб пацієнтів у догляді.

h) Опрацьовувати і впроваджувати у професійну практику, інструменти для моніторингу і оцінки якості догляду за пацієнтами,

i) здійснювати вибір і застосовувати визначені організаційні методи та техніки і техніки управління у дослідженні, вирішенні організаційних проблем та покращення догляду за хворими.

j) здійснювати вибір оптимальних методів і застосовувати обрані методи навчання і науки, в залежності від специфіки змісту навчання а також мети, яку необхідно досягти,

k) опрацьовувати освітні програми з галузі охорони здоров’я і реалізувати їх стосовно обраного суспільного середовища, з врахуванням потреб локальних спільнот.

Випукник другого рівня навчання спеціальності сестринська справа готовий до початку навчання на 3 рівні (навчання в аспірантурі).

Визначення сфери знань

Сфера знань: Сфера медичних наук і наук про здоров’я а також наук про фізичну культуру.

Галузі науки

Медичні науки