Сестринська справа I рівня

загальна інформація

Тип навчання: вище професійне

Профіль навчання: практичний

Кваліфікаційний рівень: бакалавр

Тривалість навчання: 7 семестрів

Мова навчання: навчання проводиться лише польською мовою

Форма навчання: стаціонарна (ЗАОЧНА)

Принцип відбору абітурієнтів: конкурс атестатів

Можливості подальшого навчання: навчання другого рівня (магістерське), післядипломна освіта

Вимоги до завершення навчання

Умовою завершення навчання є складання усіх іспитів та заліків передбачених навчальним планом а також, позитивна оцінка практичного дипломного іспиту, подання роботи і складання дипломного іспиту.

Виробнича практика

Студенти Collegium Masoviense мають можливість проходження передбачених навчальною програмою виробничих практик і практичних занять в престижних медичних установах регіону, у відповідності до вимог стандартів для напрямку Сестринська справа. Терміни виробничої практики, узгоджені з навчальним планом. Керівництво практикою здійснює викладач, який є керівником виробничої практики.

Концепція освіти і кваліфікації випускників

Метою навчання на напрямку Сестринська справа є підготовка компетентного працівника, що володіє детальними знаннями і професійною підготовкою у галузі сестринської справи.

Диплом бакалавра Сестринської справи отримує випускник першого рівня навчання напрямку сестринська справа, який

1) володіє наступними знанями:

a) детальними знаннями у галузі сестринської справи,

b) детальними знаннями у сфері інших медичних наук,

c) Знання правових, етичних норм і деонтології, що стосуються виконання професії медсестри/ медбрата

2) володіє наступними вміннями:

a) використовувати наявні знання для гарантії безпеки і високого рівня догляду,

b) реалізація зобов’язань у галузі промоції, збереження здоров’я і профілактики хвороб

c) здійснювати цілісний і індивідуалізований догляд, за інвалідами та вмираючими хорими

d) самостійно здійснювати професійну діяльність, у відповідності з принципами загальної та професійної етики і холі стичного підходу до пацієнта, що враховує повагу і дотримання його прав.

e) організовувати власну працю; нав’язувати співпрацю в бригадах медико-санітарної допомоги а також ініціювати і підтримати діяльність локальних спільнот пов’язану із здоров’ям.

3) володіє наступними соціальними компетенціями:

a) ефективно і з емпатією досягає порозуміння з пацієнтом,

b) усвідомлює чинники, які мають вплив на власну реакцію і реакцію пацієнта,

c) усвідомлює необхідність постійного, безперервного навчання.

Випускник готовий до самостійного здійснення професійної діяльності

Випускник першого рівня навчання за спеціальністю сестринська справа готовий до навчання на другому рівні (магістерському).

Визначення сфери знань

Сфера знань: Сфера медичних наук і наук про здоров’я а також наук про фізичну культуру

Галузі науки

Медичні науки