Невідкладна медична допомога

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Тип навчання: вище професійне

Профіль навчання: практичний

Кваліфікаційний рівень: бакалавр

Тривалість навчання: 6 семестрів

Мова навчання: навчання проводиться лише польською мовою

Форма навчання: стаціонарна і заочна

Принцип відбору абітурієнтів: конкурс атестатів

Можливості подальшого навчання: навчання другого рівня магістерське (наприклад соціальна медицина – спеціальність парамедик) , післядипломна освіта

Вимоги до завершення навчання

Умовою завершення навчання і отримання кваліфікаційного рівня бакалавра невідкладної медичної допомоги є виконання навчальної програми, складання усіх іспитів та заліків з предметів передбачених навчальним планом, зарахування практики а також написання та захист бакалаврської роботи. Умовою завершення навчання є отримання впродовж навчання 180 кредитів.

Виробнича практика

Студенти будуть проходити виробничу практику у відділеннях регіональної Державної Пожежної служби, у командах Невідкладної Медичної допомоги, Лікарняних відділах невідкладної допомоги. Метою практики є серед іншого формування навиків диференціальної діагностики і діагностики хворобливих станів, формування позиції самостійного і творчого вирішення проблем, доповнення і систематизація знань і навиків у сфері: процедур медичних технік, транспортування пацієнта у стані загрози життю, методів реанімації ( BLS Basic Life Support , ALS Advanced Life Support ), впливу хвороби на функціонування хворого і його родини, комунікації і співпраці з пацієнтом і його родиною.

Концепція освіти і кваліфікації випускників

Метою навчання на напрямку Невідкладна медична допомога є підготовка компетентного працівника, підрозділів невідкладної медичної допомоги, що функціонують у межах створеної системи інтегрованої невідкладної медичної допомоги.

Визначення сфери знань

Сфера знань: Сфера медичних наук і наук про здоров’я а також наук про фізичну культуру

Галузі науки

Медичні науки

O miejscach zatrudnienia absolwentów