Громадське здоров’я

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Тип навчання: вище професійне

Профіль навчання: практичний

Кваліфікаційний рівень: бакалавр

Тривалість навчання: 6 семестрів

Мова навчання: навчання проводиться лише польською мовою

Форма навчання: стаціонарна і заочна

Принцип відбору абітурієнтів: конкурс атестатів

Можливості подальшого навчання: навчання другого рівня (магістерське), післядипломна освіта


Вимоги до завершення навчання

Умовою завершення навчання і отримання кваліфікаційного рівня бакалавра є виконання навчальної програми, складання обов’язкових модулів а також необхідної кількості факультативних модулів, зарахування практики а також приготування та складення дипломної роботи і складання дипломного іспиту. Умовою завершення навчання є отримання впродовж навчання 180 кредитів.

Виробнича практика

Студенти будуть проходити виробничу практику у різних медичних закладах. Здобуваючи управлінські здібності і навички випускник буде готовий обіймати керівні посади у органах місцевого управління, лікарнях, поліклініках та інших підрозділах системи охорони здоров'я у Польщі.

Концепція освіти і кваліфікації випускників

Концепція освіти у Інституті Громадського Здоров'я, Collegium Masoviense Вищої Школи Наук про Здоров’я, збалансовано поєднує знання з галузей медичних наук, наук про здоров’я, суспільних наук, економічних і юридичних наук.

Визначення сфери знань

Сфера знань: Сфера медичних наук і наук про здоров’я а також наук про фізичну культуру (50% кредитів). Сфера суспільних наук (50% кредитів).

Галузі науки

Медичні науки – дисципліна: медична біологія

Науки про здоров’я

Суспільні науки – дисципліна: суспільно- політичні науки

Економічні науки – дисципліна: економіка, фінанси, менеджмент

Юридичні науки- дисципліна: право, адміністративне право

Напрямок Громадське здоров’я насправді є сферою інтерференції багатьох наукових дисциплін, що вимагає інтердисциплінарного хоч і спрямованого підходу, як до самого освітнього процесу так і до його результатів. Collegium Masoviense Вища Школа Наук про Здоров’я пропонує освіту основною метою буде високих професійних кваліфікацій в галузі Громадського Здоров’я.