Оплати

Вимоги щодо здійснення платежів

§ 1

1. На момент складання документів особа що готується до вступу до Навчального закладу, зобов’язана внести реєстраційну оплату.

2. Реєстраційну оплату необхідно переказати на банківський рахунок Навчального закладу: 32 2030 0045 1110 0000 0199 3170

3. Реєстраційна оплата не підлягає поверненню, лише за умов якщо спеціальність не буде відкрита з вини Навчального закладу.

§ 2

1. Розмір і тип оплати пов’язаної з навчальним процесом містяться у навчальному договорі

2. Обов’язкові додаткові оплати у навчальному році оголошуються Канцлером найпізніше два місяці перед прийняттям відповідного розпорядження.

§ 3

1.Розрахунковоюодиницею є навчальний рік, який для зручності бухгалтерії поділений на 10 місяців

2. Студент має право вибирати спосіб оплати за навчання. Оплата може бути проведена:

a) одноразовоза цілий рік вперед

b) два рази – по семестрах, а отже у двох платежах на рік,

c) у 10 місячних передплатах, оплачуваних щомісяця з винятком серпня і вересня або

d) в 12 місячних передплатах, оплачуваних кожного місяця в році, із застереженням року в якому студент завершує навчання і коли оплати мають бути внесенні у 10 передплатах.

3. Студент може змінити обраний спосіб внесення платежів перед початком кожного навчального року не пізніше ніж 1 жовтня .

4. Оплати що здійснюються в 12 місячних передплатах мають форму кредитування . Студент проводить передоплату у розмірі нижчому ніж місячна оплата за навчання обрахована відповідно до 1 абзацу § 3.

5. Оплати про які говориться у п. а і b 2 абзацу § 3 (річні і семестральні), необхідно провести до 10 жовтня і до 10 березня кожного року.

6. Оплати про які говориться у п. с і d 2 абзацу § 3 (місячні передоплати оплати за навчання) необхідно внести до десятого дня кожного місяця,незалежно від наявності неробочих днів . Датою оплати вважається дата зарахування суми на рахунок навчального закладу .

7. Недотримання термінів оплат призводять до нарахування встановлених законом відсотківза кожен день зволікання. За день сплати зобов’язання вважається день проведення оплати на рахунок навчального закладу.

8. Порушення терміну оплати на більше ніж 30 днів може призвести до розірвання навчальним закладом у односторонньому порядку навчального договору і відрахування із списку студентів Закладу.

9. Усі оплати (окрім вступного внеску) оплачуються на індивідуальний рахунок студента -SWRK.

§ 4

1. Навчальний не вимагає оплати за: реєстрацію на наступний семестр чи навчальний рік, іспити, включаючи іспити за талоном, комісії, випускний екзамен, видання щоденника професійної практики, складання і оцінку дипломної роботи а також за видачу додатку до диплому

2. Студент зобов’язаний вносити оплату за проведення занять в межах wpisu warunkowego; повторення предмету, повторення навчального року, або здачі академічної різниці.

§ 5

1. Навчальний заклад стягує оплату за: видавання студентського квитка, диплому закінчення вищої професійної освіти, дублікатів цих документів а також за версію диплому видану іноземною мовою, згідно із розпорядженням міністра освіти.

2. Студенти медичних спеціальностей ( сестринська справа, медицина катастроф, косметологія ) вносять додатково кожного року:

a) оплату на покриття коштів на обов'язкове страхування від нещасних випадків і цивільної відповідальності для студентів медичних спеціальностей,

b) оплату на покриття витрат на робочий одяг для практики – одноразова оплата

c) студенти спеціальності „медицина катастроф” також оплачують вартість перебування у тренувальних гірничорятувальних та таборахдобровільної невідкладної допомоги на воді (стосується це виключно студентів, які розпочали науку у 2010/2011 а також 2011/2012 навчальному році).

§ 6

1. Припинення науки студентом вимагає письмового попередження про припинення навчального договору .

a) термін попередження становить 30 днів

b) механізм припинення договору починається в день доставки листа у деканат або доставки поштою

2. Відрахування студента навчальним закладом (університетом) розглядається як розірвання Навчального договору Навчальним закладом

3. Розірвання навчального договору і відрахування студента з числа студентів не звільняє його від обов’язку врегулювання заборгованоїоплати і належних відсотків за прострочені платежі

a) суми не сплачені в належний термін передаються колекторській фірмі

4. У випадку Студента, який сплатив оплату за навчання за цілий семестр або рік наперед, а пізніше склав подання про припинення навчання або був відрахований з числа студентів, оплата навчання за семестр перераховується відповідно 1 абзацу § 3 на десять місячних передплат протягом року, а Навчальний заклад повертає на вказаний рахунок суму переплати.

5. У випадку Студента, який здійснив оплату в 12 передплатах, належна оплата за навчання обраховується на основі 1 абзацу § 3 як добуток – кількості місяців впродовж яких студент фігурував у списку студентів (включно із місяцем в якому відбулося відрахування) помноженої на суму внеску оплати за навчання дійсну у десятимісячній системі оплати. Різницю між належною оплатою за навчання і оплаченими передплатами студент зобов’язаний врегулювати найпізніше у 7-ми денний термін з дня відрахування з числа студентів.

6. Студент відрахований з числа студентів Навчального закладу, може подати заяву про повторне прийняття до Навчального закладу (поновлення) згідно з умовами що містяться уНавчальних правилах, після врегулюванняусіх заборгованостей оплати а також оплати за поновлення.

7. У разі не завершення навчання у визначений термін (стосується студентів останнього семестру) і не виконання навчальної програми у визначений термін, студент зобов’язаний до внесення передоплати за навчання за кожний місяць, у розмірі та термінах, що діють при десятимісячному терміні врегулювання оплати, до моменту виконання навчальної програми, виключення з числа студентів або відмови від продовження навчання.

8. Від дати письмової відмови або виключення, Навчальний заклад припиняє надання, освітньої послуги.

§ 7

1. Студент, скерований на повторення семестру, здійснює оплату, що діє для студентів, які навчаються в цьому семестрі у звичайному режимі

2. Студент, що змінив форму навчання, напрямок навчання, або розпочав навчання на іншому напрямку зобов’язаний здійснювати оплату, що застосовується до студентів цієї системи або напрямку навчання у відповідності з обраним способом здійснення оплати.

Графік здійснення платежів у 2016/2017 навчальному році

Реєстраційну оплату, необхідно сплатити перед подачею документів і він не підлягає поверненню

Вступний внесок, здійснюється у семиденний термін від дня отримання рішення про прийом на навчання.

Студентам, що здійснюють оплату за навчання за рік, за семестр, або ж у десяти місячних передоплатах надаються знижки.

Ø 10-ти місячна оплата (оплачується впродовж 10 місяців) до 10 числа кожного місяця від жовтня до липня; 1 передоплата оплачена до 10 жовтня.

Ø Оплата за семестр за 1 семестр оплачена до 10 жовтня.

Ø Оплата за рік оплачена до 10 жовтня.

Ø Оплата за ІІ семестр оплачена до 10 березня.