Organizacja roku akademickiego

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzieli się na dwa semestry:

ZIMOWY: od 1 października 2016 roku do 29 stycznia 2017 roku

LETNI: od 28 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

• od 1 października 2016 roku do 20 grudnia 2016 roku

• od 4 stycznia 2017 roku do 29 stycznia 2017 roku

• od 27 lutego 2017 roku do 25 czerwca 2017 roku

Sesje egzaminacyjne

• Zimowa: od 1 lutego 2017 roku do 12 lutego 2017 roku

• Zimowa poprawkowa: od 15 lutego 2017 roku do 26 lutego 2017 roku

• Letnia: od 26 czerwca 2017 roku do 18 lipca 2017 roku

• Letnia poprawkowa: od 1 września 2017 roku do 20 września 2017 roku

Dni wolne od zajęć

• Przerwa świąteczna: od 21 grudnia 2016 roku do 3 stycznia 2017 roku

• Przerwa świąteczna: od 12 kwietnia 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku

• Przerwa wakacyjna: od 19 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.