Samorząd studencki

Skład Zarządu Samorządu Studenckiego

Piotr Piszczek RM - przewodniczący
Michał Nazaruk RM - v-ce przewpdniczący
Beata Tomczyk Pm - sekretarz
Tomek Jatkiewicz Pm
Lidia Leśniewska Pm
"Skrzynka skarg i wniosków" - samorzad.cm@interia.pl

Komisja stypendialna

Paweł Nietrzebka
Beata Błaszczyk
Anna Misakowska
Piotr Piszczek
Urszula Paśnik
Karolina Wielgocka