Władze

Rektor

prof. dr hab. med. Wojciech Uracz

Prorektor ds. dydaktyki i polityki kadrowej

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

Dziekan

dr Katarzyna Kieczka-Radzikowska

Kanclerz

mgr Małgorzata Machota