Akredytacje

Dnia 16 lutego 2010 roku Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem „212”. 28 lutego 2012 roku Colegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem „363” z pozwoleniem na czas nieokreślony.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwałą:

  • Nr 1032/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. nadało Collegium Masoviense - Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  • Nr 1033/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. nadało Collegium Masoviense - Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  • Nr 702/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. nadało Collegium Masoviense - Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku zdrowie publiczne na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  • Nr 241/2013 z dnia 23 maja 2013 r. nadało Collegium Masoviense uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia.

  • Nr 392/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. nadało Collegium Masoviense uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku zdrowie publiczne na poziomie studiów drugiego stopnia.