Działalność wydawnicza

Wydawnictwo naukowe

Oficyna Wydawnicza "CM" funkcjonuje w strukturze Uczelni i działa na rzecz Collegium Masoviense, wydając podręczniki, monografie, książki pomocnicze, skrypty, zeszyty naukowe, księgi jubileuszowe, wydawnictwa okolicznościowe, reprinty, katalogi, czasopisma naukowe uczelni. Jest to:

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue(JPHNMR).

Czasopismo przeznaczone do publikacji w języku angielskim recenzowanych prac eksperymentalnych, kliniczno-kontrolnych, marketingowych, opisowych, przekrojowych, doniesień, materiałów edukacyjnych, ekspozycji, epidemiologii, jakości życia zależnego od stanu zdrowia, obserwacji, polityki zdrowotnej, badań populacyjnych, profilaktycznych, promocji zdrowia, ryzyka zapadalności lub pojawienia się efektów niepożądanych, zapadalności oraz zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym, z ratownictwem, szeroko rozumianym pielęgniarstwem i położnictwem oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Więcej informacji czytaj: www.pzpr.eu